Ny mozika populaire dia ahitana ny mozika nentim-paharazana sy ny zavakanto izay nivelatra tamin'izany nandritra ny fifohazana tamin'ny taonjato 20. Ny karazana mozika malaza dia mety antsoina hoe mozika erantany. Ny mozika nentim-paharazana nentim-paharazana dia voafaritra amin'ny fomba maro: raha nandefa mozika an-tsehatra, mozika misy tononkira tsy fantatra, na mozika notanterahina tamin'ny fomba fanao nandritra ny fotoana maharitra. Nifanohitra tamin'ny endrika ara-barotra sy klasika izy io. Ny vanim-potoana dia nivoaka tamin'ny taonjato faha 19, fa ny mozika volombololahy dia miparitaka ankoatra izany.

Tsy misy vokatra hita mifanandrify ny fifantenana.